ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԿԱ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ
Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
NN ը/կ Ա.1. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի տվյալները
1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ
2. Ծննդյան օր, ամիս, տարի 05/07/1976
3. Հանրային ծառայությունների համարանիշ Պաշտպանված
4. Հաշվառման հասցե Պաշտպանված
5. Փաստացի բնակության հասցե (եթե տարբերվում է հաշվառման հասցեից) Պաշտպանված
6. Մարմնի անվանումը, որտեղ պաշտոն է զբաղեցնում Էկոնոմիկայի նախարարություն
7. Զբաղեցրած պաշտոնը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ
8. Պաշտոնն դադարեցնելու օրը, ամիսը, տարին
9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամարներ Պաշտպանված, Պաշտպանված
10. Հայտարարագրի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին 21/05/2022
Ա.2. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամների մասին տվյալները
NN ը/կ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին Անձնագրի տվյալները Հանրային ծառայությունների համարանիշը (առկայության դեպքում) Քաղաքացիությունը Հաշվառման հասցեն Բնակության հասցեն Պաշտոնը (աշխատանքային գործունեությունը) Գործատուի անվանումը
1. ՄԱՐԱՏ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐՇԱԿԻ Անչափահաս զավակ (այդ թվում՝ որդեգրված) Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
2. ՆԱՐԵԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐՇԱԿԻ Անչափահաս զավակ (այդ թվում՝ որդեգրված) Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
3. ԻԶԱԲԵԼԼԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ամուսին / կին Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված ՀՀ քաղաքացի Պաշտպանված Պաշտպանված ԱՁ Իզաբելլա Սարգսյան Աշոտի ԱՁ
4. ԱՐԵՎԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԱՐՇԱԿԻ Անչափահաս զավակ (այդ թվում՝ որդեգրված) Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Ա.3. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված համատեղ չբնակվող անձանց մասին տվյալները
NN ը/կ Կապը հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ Անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին
1. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
2. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
3. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
4. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
5. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԸ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՍՏԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
Բ.1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ
Բ.1.1. Անշարժ գույք
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Սեփականության իրավունքի տեսակը Հայտարարատու սեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ բաժինը Համասեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և համասեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը Գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքը ձեռք բերելու տարին Անշարժ գույքը ձեռք բերելու եղանակը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Անհատական բնակելի տունը` հողամասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով Համատեղ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ՏԱՎՈՒՇ ԴԻԼԻՋԱՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 01/01/2018 Գնում
2. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Այգետնակը (ամառանոցը)` այգեգործական զանգվածում հողամասի վրա կառուցված ամառանոցային շինությունը Համատեղ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԿՈՏԱՅՔ ՋՐՎԵԺ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 01/01/2017 Գնում
3. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը Համատեղ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ՆՈՐ ՆՈՐՔ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 01/01/2005 Այլ
4. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Հողամաս Բաժնային 46/600 Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված 01/01/2015 Գնում
Բ.1.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող անշարժ գույք կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք, կամ անշարժ գույք, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Անշարժ գույքի տեսակը Գույքի գտնվելու վայրի հասցեն Անշարժ գույքի մակերեսը Անշարժ գույքի հաշվառման համարը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Բնակարանը` բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
Բ.2. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԻՋՈՑ
Բ.2.1 Տրանսպորտի միջոց
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի միջոցի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Տրանսպորտի միջոցը ձեռք բերելու տարին Տրանսպորտի միջոցը ձեռքբերելու եղանակը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Մարդատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց NISSAN Պաշտպանված 2010 Պաշտպանված 01/01/2010 Գնում
Բ.2.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավելի փաստացի տիրապետվող տրանսպորտի միջոց կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտի միջոց, կամ տրանսպորտի միջոց, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատի անունը, ազգանունը, հայրանունը Տրանսպորտի տեսակը Մակնիշը, սերիան Թողարկման տարին Նույնականացման համարը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
Բ.3.1. Բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Ձեռք բերելու ամսաթիվը Ձեռք բերելու եղանակը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Կողմերի միջև առկա կապի բնույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման արժեքը(գինը) և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման բաժնեմասնակցության %
Տվյալներ չկան
Բ.3.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ կամ բաժնային արժեթղթեր և այլ ներդրումներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ընկերության լրիվ անվանումը Արժեթղթի կամ այլ ներդրման տեսակը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման արժեքը(գինը) և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա բաժնային արժեթղթի կամ այլ ներդրման բաժնեմասնակցության % Բաժնային արժեթղթերի և այլ ներդրումների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3.3. Պարտքային և այլ արժեթղթեր
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Ձեռքբերման ամսաթիվը Ձեռք բերելու եղանակը Գործարքի մյուս կողմի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն Կողմերի միջև առկա կապի բնույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի արժեքը(գինը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.3.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող պարտքային և այլ արժեթղթեր, կամ պարտքային և այլ արժեթղթեր, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Արժեթղթի տեսակը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա պարտքային և այլ արժեթղթերի արժեքը(գինը) և արժույթը Պարտքային և այլ արժեթղթերի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4. ՀԱՆՁՆՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Բ.4.1. Հանձնված փոխառություններ
NN ը/կ Հայտարարատու պարտատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պարտապանի հասցեն Կողմերի միջև առկա կապի բնույթը Փոխառության տոկոսադրույքը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա փոխառության գումարը և արժույթը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Վահագն Գևորգյան Սուրենի Պաշտպանված Պաշտպանված 0 ֏ 45,000,000
Բ.4.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձի հանձնված փոխառությունները, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Փոխառության տոկոսադրույքը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա փոխառության գումարը և արժույթը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.3. Բանկային ավանդներ
NN ը/կ Հայտարարատու պարտատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ տվյալ բանկում առկա ավանդի գումարը և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.4.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձի բանկային ավանդներ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ տվյալ բանկում առկա բանկային ավանդի գումարը և արժույթը Երրորդ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5. ՉՈՐՍ ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԻՑ ԿԱՄ ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔ (ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԳՈՒՅՔ)
Բ.5.1. Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք)
NN ը/կ Հայտարարատու սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու տարին Թանկարժեք գույքի ձեռք բերելու եղանակը Գինը(արժեքը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Բ.5.2. Հայտարարատուի կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում 90 օրից ավել փաստացի տիրապետվող՝ չորս միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող գույք (թանկարժեք գույք) կամ հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող թանկարժեք գույք, կամ թանկարժեք գույք, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այդ գույքը տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Թանկարժեք գույքի տեսակը Թանկարժեք գույքի նկարագրությունը Գինը(արժեքը) և արժույթը Գույքի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և սեփականատիրոջ միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Բ.6.1. Բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների)
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա դրամական միջոցի ծագման աղբյուրը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 6,800 Պաշտպանված
2. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 3,000 Պաշտպանված
Բ.6.2. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող բանկային հաշիվների մնացորդներ (բացառությամբ ավանդների), կամ այն բանկային հաշիվների մնացորդները (բացառությամբ ավանդների), որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Բանկի անվանումը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Բանկի գտնվելու վայրը (ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկի դեպքում) Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա դրամական միջոցի գումարը և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա դրամական միջոցի ծագման աղբյուրը Բանկային հաշիվների մնացորդների սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.3. Էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա էլեկտրոնային հաշվի կամ կրիպտոարժույթի տեսակը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա էլեկտրոնային հաշվի կամ կրիպտոարժույթի գումարը և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա էլեկտրոնային հաշվի կամ կրիպտոարժույթի ծագման աղբյուրը
Տվյալներ չկան
Բ.6.4. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, կամ էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա էլեկտրոնային հաշվի կամ կրիպտոարժույթի տեսակը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա էլեկտրոնային հաշվի կամ կրիպտոարժույթի գումարը և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա էլեկտրոնային հաշվի կամ կրիպտոարժույթի ծագման աղբյուրը Էլեկտրոնային հաշիվների և կրիպտոարժույթի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.6.5. Կանխիկ դրամ
NN ը/կ Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա կանխիկ դրամի գումարը և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա կանխիկ դրամի ծագման աղբյուրը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ $ 214,000 Պաշտպանված
Բ.6.6. Հայտարարատուի անունից, օգտին կամ հաշվին ձեռք բերված, երրորդ անձի պատկանող կանխիկ դրամ, կամ կանխիկ դրամ, որից փաստացի օգուտ է ստանում կամ այն տնօրինում է հայտարարատուն
NN ը/կ Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա կանխիկ դրամի գումարը և արժույթը Պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ առկա կանխիկ դրամի ծագման աղբյուրը Կանխիկ դրամի սեփականատիրոջ անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հայտարարատուի և երրորդ անձի միջև առկա կապի բնույթը
Տվյալներ չկան
Բ.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Գ.1. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Գ.1.1.Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտներ
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Եկամտի տեսակը Եկամուտ վճարող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը Եկամուտ վճարողի հասցեն Հայտարարատուի և եկամուտ վճարողի միջև առկա կապի բնույթը Ստացված եկամտի գումարը և արժույթը Բնամթերային ձևով ստացված եկամուտը
1. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 1,697,376.37 ֏ 0
2. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Ստացված փոխառություններ (վարկեր) Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 5,912,226.15 ֏ 0
3. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 2,593,339 ֏ 0
Գ.1.2.Ստացված վարկերի և փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը պաշտոնի ստանձնման կամ դադարեցման օրվա դրությամբ
NN ը/կ Եկամուտ ստացող հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Վարկատուի կամ փոխատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և հայրանունը Վարկատուի կամ փոխատուի հասցեն Փոխառության մնացորդի չափը Փոխառության տոկոսադրույքը Փոխառության նպատակային նշանակությունը Վարկի մայր գումարի մնացորդի չափը Վարկի նպատակային նշանակությունը Հիպոտեկի դեպքում՝ հիպոտեկի առարկան Հիպոտեկի դեպքում՝ հիպոտեկի առարկայի գտնվելու վայրը
1. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 0 0 Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված
2. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 1,569,258.1 Պաշտպանված - Պաշտպանված
3. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված $ 11,570.79 Պաշտպանված Այգետնակ Պաշտպանված
4. Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված Պաշտպանված ֏ 25,631,742 Պաշտպանված բնակելի շենքի և կից հողատարածքի ձեռք բերում Պաշտպանված
Գ.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Դ. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ, ՆՐԱ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԾԱԽՍԵՐ
Դ.1. Հանգստի համար կատարած ճանապարհածախս ( ավիատոմս, գնացքի, ավտոբուսի, նավի տոմսեր), կեցության ծախս
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.2. Շարժական կամ անշարժ գույքի վարձակալության համար վճարվող վարձավճար
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.3. Ուսման կամ այլ դասընթացների համար վճարվող վարձավճար
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.4. Գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման հետ կապված ծախսեր
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.5. Վարկի մարմանն ուղղված վճարումներ
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.6. Անշարժ գույքի վերանորոգման համար կատարված ծախսեր
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.7. Նվիրատվության կամ օգնության կարգով տրված գույք, որի միանվագ արժեքը հաշվետու ժամանակահատվածում գերազանցում է 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.8. 2 մլն Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող այլ միանվագ ծախսեր
NN ը/կ Հայատարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը Ծախսի բովանդակությունը Ծախսի չափը(գումարը) և արժույթը
Տվյալներ չկան
Դ.9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված
Ե. ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՏՈՒ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻ ՇԱՀԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Ե.1. Մասնակցությունն առևտրային կազմակերպություններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի անունը, ազգանունը, հայրանունը Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամի կազմակերպությունում ունեցած ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության (փայեր, բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր) չափը Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների՝ կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության ձեռք բերելու կամ իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին
1. ԻԶԱԲԵԼԼԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Իզաբելլա Սարգսյան Աշոտի ԱՁ Պաշտպանված Պաշտպանված 100% 18/02/2018
2. ԱՐՇԱԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱՏԻ Մատտերսոն Հոմ ՍՊԸ Պաշտպանված Պաշտպանված 50% 03/12/2018
Ե.2. Ներկայացվածությունն առևտրային կազմակերպությունների կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և(կամ) նրա ընտանիքի անդամի անունը, ազգանունը, հայրանունը Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Հայտարարատու պաշտոնատար անձի և (կամ) նրա ընտանիքի անդամների կարգավիճակը կազմակերպությունում
Տվյալներ չկան
Ե.3. Պաշտոն զբաղեցնող անձի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունում բաժնեմասը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը, որի նկատմամբ պաշտոնատար անձի գույքային իրավունքը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման Հավատարմագրային կառավարչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը Հավատարմագրային կառավարչի հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը Հավատարմագրային կառավարչի անձնագրի տվյալները Գտնվելու վայրը Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Պայմանագրի գործողության ժամկետը
Տվյալներ չկան
Ե.4. Հայտարարատուի անդամակցությունը ոչ առևտրային կազմակերպություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կազմակերպության անվանումը Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Հասցեն Կազմակերպությունում հայտարարատուի կարգավիճակը
Տվյալներ չկան
Ե.5. Հայտարարատուի անդամակցությունը կուսակցություններին և ներկայացվածությունը դրանց կառավարման, վարչական կամ վերահսկողական մարմիններում
NN ը/կ Կուսակցության անվանումը Կուսակցությունում անձի կարգավիճակը
Տվյալներ չկան
Ե.6. Պաշտոն զբաղեցնող անձի և նրա ընտանիքի անդամների կողմից, ինչպես նաև նրանց մասնակցությամբ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների հետ կնքված՝ հինգ միլիոն դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող պայմանագրերը
NN ը/կ Պաշտոն զբաղեցնող անձը կամ նրա մասնակցությամբ կազմակերպությունը Պայմանագրի տեսակը Պայմանագրի առարկան Պայմանագրի կողմը(ՀՀ պետական մարմին, համայնք) Պայմանագրի կողմի(ՀՀ պետական մարմին, համայնք) հասցե Տվյալներ պայմանագրի կնքման գործընթացի մասին Պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին Գործողության ժամկետը Գինը (արժեքը) Փաստացի վճարված գումարն ըստ պայմանագրի
Տվյալներ չկան
Ե.7. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պաշտպանված